karilab

КариЛаб е филиал на италианското дружество Тest

Дружество „Tест” започва дейността си през 1975г. като специализирана частна лаборатория и се характеризира с пълна гама от предлагани услуги. Професионалността и своевременното въвеждане на нови технологии са успешната политика на компанията. Повече от 34 години се развива и предлага все по-усъвъшенствани услуги на нашите клиенти.

Мисията на КариЛаб е да предложи на своите клиенти максимално внимание, както от гледна точка на резултатите и изследването, така и при посрещането на своите клиенти.

laboratory

Начин на работа на лаборатория КариЛаб

За да осигури ежедневно качество във всяко изследване лабораторията използва серия от контроли, както и контроли за междулабораторно качество (Италия – София). Резултатите от тези контроли се съхраняват и запазват за една година и при необходимост за по-дълъг период. Лабораториите Тест - Модена и КариЛаб – София са напълно свързани в работната дейност и по този начин могат да гарантират винаги адекватни отговори и в спешни случаи.

KariLab laboratory

КАРИЛАБ има следните цели:

Да гарантира качество на получените лабораторни резултати чрез системен контрол на апаратурата, софтуерната система и усъвършенстване на лабораторния и санитарен персонал.

Намалява до минимум времето за получаване на резултатите.

Да запознава клиентите си с максимална точност и пълно описание на секторите и предлаганите услуги.

Да въведе целия персонал на лабораторията в поддържането на една качествена система на работа.

Своевременно модернизиране – винаги в крак с най-новите аналитични и технологични методики, за да може да гарантира едно непрестанно усъвършенстване на предлаганите услуги.

KariLab licence

Притежавани легализации, разрешителни и оторизации

Оторизирана от РЦЗ-София за медицински център с медико-диагностична лаборатория с удостоверение №7372/1.03.2010

Оторизиран от община Модена (№PG/145051 от 02/11/04) за следните сектори: Клинична химия, Микробиология, Имунология, Биотоксикология.

Министерството на научните открития издаде разрешително на 26/05/90

Министерството на Здравеопазването - оторизация за изследвания на храни и напитки (№273/7460 от 29/11/1995)

Оторизирана от Община Модена за медицински център с медико-диагностична лаборатория