Коагулация
Наименование на теста Цена (лв)
ПВ и INR 6.00
Фибриноген 6.00
АРТТ 6.00
Тромбиново време 6.00
Време кървене/съсирване 2.50
Фактор V LEIDEN PCR 33.00
Д димер 22.00