Лабораторна диагностика на щитовидната жлеза
Наименование на теста Цена (лв)
FT3 свободен трийодтиронин 16.00
FТ4 свободен тиросин 16.00
TSH тиреотропин 16.00
TRAb анти-TSH рецептор-автоантитела 16.00
рецептор автоантитела 16.00
ТАТ тиреоглобулинови антитела 16.00
МАТ микрозомални антитела 16.00
Тиреоглобулин 20.00