Лабораторна диагностика на паратиреоидните жлези
Наименование на теста Цена (лв)
РТН-паратхормон 25.00