Туморни маркери
Наименование на теста Цена (лв)
CEA 23.00
AFP 23.00
PSA 23.00
FPSA 20.00
CA 19-9 23.00
CA 15-3 23.00
CA 125 23.00
SCC 27.00
CYFRA 21-1 25.00
M2-PK (фецес или плазма) 49.00