Течно-базирана цитология
Наименование на теста Цена (лв)
Течно-базирана Цитология (LBC) 45.00