Изследване на урина
Наименование на теста Цена (лв)
Общо химично изследване и седимент 5.00
Белтък 3.00
Креатинин 3.00
Кортизол 17.00
Калций 3,00
Фосфор 3.00
Амилаза 7.00
Порфирини - скрининг за остри и кожни порфирини 15.00
Микроалбумин 8.00
Наркотични вещества 38.00